Menu

Geen klassieke mediation, maar onderweg naar een goed resultaat.

Solution Focus als krachtige competentie, uitwegen naar de toekomst.

.

Onze werkwijze in zakelijke geschillen

Als ondernemer, manager of leidinggevende heeft u geen tijd voor conflicten of andere beslommeringen. Uw tijd is waardevol en u heeft iedere minuut nodig om uw organisatie en team in goede banen te leiden. Daarom is het zo belangrijk dat eventuele obstakels snel uit de weg worden geruimd. Masters in Conflict ondersteunt u snel, effectief en met een langdurig resultaat.

Zakelijke geschillen

Onze werkwijze kort samengevat:

 • Vooraf altijd gratis intakegesprek, zonder enige verplichting
 • Analyse en advies binnen twee weken
 • Professioneel onderweg naar een betere toekomst
 • Juridisch, persoonlijk, bedrijfskundig
 • Intensief, eerlijk en integer
 • Kansen op conflictbeëindiging altijd benutten

Goed naar de situatie kijken

Natuurlijk is er niet één werkwijze, één methode of één vorm die altijd resultaat heeft bij zakelijke geschillen. Toch hebben we in de afgelopen jaren gemerkt dat Masters in Conflict een werkwijze heeft gevonden, waar onze cliënten tevreden over zijn en die voldoende snelheid genereert om het conflict ook daadwerkelijk te kunnen beëindigen. Afhankelijk van de afspraken die we daarover maken komen we vaak al in twee weken tot een goed resultaat.

Methode Solution Focus

Onze houding in het proces heeft alles te maken met onze keuze voor de Solution Focus-benadering als krachtige tool voor het bereiken van mogelijkheden en oplossingen bij zakelijke geschillen. We schrijven hierover in onze blogs bij deze website. En in een apart nieuwsblog kunt u onze internationale presentatie lezen bij het Solution Focus World Congress 2017 in Frankfurt.  Kort samengevat zijn dit de belangrijkste aspecten van onze Solution Focus benadering:

 • Bevorderen van positieve interactie
 • Respectvol, luisterend, integer
 • Niet terugkijken, vooral vooruitkijken
 • Eigen kracht en competentie staan centraal
 • Sterk en krachtig, gericht op oplossing of uitweg
 • Nooit oordelen, waar nodig confronteren

Intakeproces

Vanzelfsprekend besteden we ruim aandacht aan een goede intake. Wie de boeken van Nobelprijswinnaar Kahneman kent (Daniel Kahneman, Ons feilbare denken) weet dat wat wij zien, niet altijd is wat we zouden kunnen of moeten zien. In onze intake zoeken we dan ook naar het verhaal achter het verhaal. Dat zijn vaak psychologische en emotionele processen, maar ook strategische meningsverschillen of opvattingen vanuit identiteit of visie. Zo weten we waar we in de vervolgfase beter naar moeten kijken.

Opdrachtgevers kijken tevreden terug op samenwerking

Daniel Kahneman

Vervolgfase

Vervolgens starten we vrijwel altijd met een individuele fase.  Soms doen we dat samen, soms met één van de betrokkenen apart. We zoeken naar ervaringen, opvattingen, competenties en vooral ook naar de beelden van de toekomst. We kijken ook naar de juridische en bedrijfskundige ankerpalen in het proces. In de tweede fase komen partijen weer bij elkaar en nemen wij de regie. We willen er immers alles aan doen om het conflict te beëindigen en een nieuwe, betere verhouding mogelijk te maken.

Veel waardering voor onze vlotte en zorgvuldige werkstijl

Eindfase

Helaas is dit in de Nederlandse praktijk de fase waar de minste aandacht voor is. Men is al lang blij dat de verhoudingen weer enigszins zijn rechtgetrokken en dat de grootste kou uit de lucht is na een zakelijk geschil. Dat is vaak naïef, weten we uit ervaring. Ook in deze fase bieden we vaak nog ondersteuning. In de verhoudingen, de juridische verankering en de hiërarchische vormgeving.

Geen enkele NPS Score* lager dan 8.0 !

Eindfase zakelijke geschillen

Evaluatie

Vanzelfsprekend besteden we aandacht aan een goede evaluatie. We kijken terug met betrokkenen of opdrachtgevers. Daar hoort een NPS Score* bij (Masters in Conflict haalde nooit lager dan een 8!), maar nog veel meer de reflectie op omgeving en gedrag. Deze evaluatie wordt vaak door iedereen zeer gewaardeerd.

*NPS Score: Net Promoter Score, hiermee wordt gemeten in hoeverre de betrokkenen of opdrachtgevers een bedrijf of persoon aanbevelen aan vrienden, familie en kennissen.

Meer weten over zakelijke geschillen?

ZAKELIJKE MEDIATION

Ontvang de 10 tips voor conflictinterventie

Stuur mij de tips »