Menu

Onze werkwijze in zakelijke geschillen

Samen op weg naar een reële oplossing

 • Vooraf altijd gratis vrijblijvend intakegesprek
 • Analyse en advies binnen twee weken
 • Juridisch, persoonlijk en bedrijfskundig advies
 • Intensief, eerlijk en integer
 • Toekomstbestendig
 • Kansen op conflictbeëindiging altijd benutten

Zakelijke geschillen snel oplossen

De Solution Focus-methode

De Solution Focus-methode is een krachtige tool voor het bereiken van mogelijkheden en oplossingen bij zakelijke geschillen.

 • We bevorderen positieve interactie
 • Respectvol, luisterend en integer
 • We kijken niet terug, maar vooral vooruit
 • Eigen kracht en competentie staan centraal
 • Sterk en krachtig, gericht op oplossing of uitweg
 • Nooit oordelen, maar waar nodig confronteren
zakelijke geschillen oplossing-met solution focus methode

Zakelijke mediation kan overal nodig zijn!

Conflicten in en rond de top van organisaties Gevolgen van conflictsfeer snel wegnemen

Familiebedrijven De goede familieband verbeteren en vastleggen

Maatschappen van specialisten Onderlinge of organisatorische spanningen verhelderen en (snel) reduceren

Overheid en bedrijfsleven, zorg en het grotere MKB Onderscheid tussen inhoudelijke en persoonlijke verschillen helder maken

Raden van toezicht en commissarissen Stroeve verhoudingen, verschillen van opvatting inzichtelijk en bespreekbaar

Grote verenigingen en bonden Belangen van leden of bestuur inzichtelijk en bespreekbaar maken

Veel waardering voor onze wijze van luisteren en vragen stellen

Intakeproces

Vanzelfsprekend besteden we ruim aandacht aan een goede intake. In onze intake zoeken we dan ook naar het verhaal achter het verhaal. Dat zijn vaak psychologische en emotionele processen, maar ook strategische meningsverschillen of opvattingen vanuit identiteit of visie. Zo weten we waar we in de vervolgfase beter naar moeten kijken.

zakelijke geschillen snel oplossen met Masters in Conflict
zakelijke geschillen met solution focus methode

Veel waardering voor onze vlotte en zorgvuldige werkstijl

Vervolgfase

Vervolgens starten we met een individuele fase.  Soms doen we dat samen, soms met één van de betrokkenen apart. We zoeken naar ervaringen, opvattingen, competenties en vooral ook naar de beelden van de toekomst. We kijken naar de juridische en bedrijfskundige ankerpalen in het proces. In de tweede fase komen partijen weer bij elkaar en nemen wij de regie. We willen er immers alles aan doen om het conflict te beëindigen en een nieuwe, betere verhouding mogelijk te maken.

Betrokkenen kunnen met opgeheven hoofd verder

Eindfase

Helaas is dit in de Nederlandse praktijk de fase waar de minste aandacht voor is. Men is al lang blij dat de verhoudingen weer enigszins zijn rechtgetrokken en dat de grootste kou uit de lucht is na een zakelijk geschil. Maar halve oplossingen zijn slechte oplossingen. Voorafgaand aan de afsluiting willen we dan ook overtuigd zijn dat de lucht nu echt geklaard is of kan worden, zodat een nieuw conflict voorkomen wordt. Een goede en integere beëindiging doet recht aan alle betrokkenen. Wij willen dat beide partijen met opgeheven hoofd verder kunnen in de gekozen oplossingsroute.

In deze fase bieden we ook ondersteuning. In de verhoudingen, de juridische verankering en de hiërarchische vormgeving.

Eindfase zakelijke geschillen

Evaluatie

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan een goede evaluatie. We kijken terug met de betrokkenen of opdrachtgevers. Daar hoort een NPS Score* bij (Masters in Conflict haalde nooit lager dan een 8!), maar nog veel meer de reflectie op omgeving en gedrag. Deze evaluatie wordt vaak door iedereen zeer gewaardeerd.

Samen met hen reflecteren we op omgeving en gedrag. Deze evaluatie wordt vaak door iedereen zeer gewaardeerd. Zonder uitzondering hebben we in altijd een uiterst positieve reactie ervaren op onze houding en gedrag en bovenal op het bereikte resultaat: snel, positief en integer.

Meer weten over zakelijke geschillen?

Stuur ons een bericht