Menu

Geen mediation, maar snel resultaat. Sterk, krachtig en oplossingsgericht.

Jarenlange expertise, bewezen vakmanschap

Zakelijke mediation

Interne politiek, persoonlijke verschillen, veranderingen in het bedrijf… het zijn stuk voor stuk factoren die tot conflicten kunnen leiden. Iedereen heeft zijn eigen angsten en drijfveren, maar Masters in Conflict kijkt bovenal naar het hier en nu, met het oog op de best denkbare toekomst.  Masters in Conflict krijgt zo inzicht in de aspecten van het conflict. En dat is dé sleutel tot oplossing ervan.

Welke conflicten vallen hieronder?

  • Conflicten in de top
  • Onwerkbaar management-team
  • Politiek geworden verhoudingen
  • Onoverbrugbare verschillen in visie
Business mediation driehoek

Zakelijke mediation in de top

Oplossen beter dan escaleren

De expertise van Masters in Conflict is zakelijke mediation in de top. Zowel Leo als Sieds heeft zijn bestuurlijke sporen verdiend in bedrijfsleven, zorg en overheid. Zij kennen de impact en de gevoeligheden van conflicten in de organisatie. Ze weten dat oplossen beter is dan escaleren of, nog veel erger, publiciteit. Ze weten ook dat het blijven etteren van een conflict grote gevolgen heeft voor resultaat, imago of verhoudingen binnen en buiten de organisatie. Binnen hun stijl is een prudente, integere attitude gegarandeerd. Veel van hun werk doen ze in vanzelfsprekende stilte. Zonder lawaai; wel zorgvuldig en integer.

Zakelijke mediation oplossen voor escalatie

Zakelijke mediation kan overal nodig zijn!

Conflicten in en rond de top van organisaties Gevolgen van conflictsfeer snel wegnemen

Familiebedrijven De goede familieband verbeteren en vastleggen

Maatschappen van specialisten Onderlinge of organisatorische spanningen verhelderen en (snel) reduceren

Overheid en bedrijfsleven, zorg en het grotere MKB Onderscheid tussen inhoudelijke en persoonlijke verschillen helder maken

Raden van toezicht en commissarissen Stroeve verhoudingen, verschillen van opvatting inzichtelijk en bespreekbaar

Grote verenigingen en bonden Belangen van leden of bestuur inzichtelijk en bespreekbaar maken

Werkwijze conflictinterventie in zes stappen (Op maat!)

  • …Gratis uitgebreid adviesgesprek op korte termijn
  • …Persoonlijke verhelderingsgesprekken
  • …Realiseren van een oplossingsgerichte setting voor gesprek en dialoog
  • …Analyse van onderliggende stukken en correspondenties
  • …Voorbereiden en bespreken van advies met betrokkenen of geledingen
  • …Evaluatie en eventuele vervolgstappen

Verschillende conflictstijlen

Oplossing en resultaat

We zijn er trots op zoveel conflicten in de afgelopen jaren tot een goed einde te hebben gebracht. Het resultaat is voortzetting van de samenwerking, verbetering, maar ook beëindiging geweest. Waar we ook zijn geweest: steeds was de eindevaluatie bevredigend, positief en respectvol. Niet voor niets is onze NPS*-evaluatie score altijd hoger dan een 8, waarbij we werden beoordeeld op klantgerichtheid, professionaliteit en resultaat. Voor zo’n gevoelig onderwerp als conflictinterventie is dat een topscore!

Hier ziet u een voorbeeld van conflictstijlen, zoals die al in de jaren zeventig door Killman en Thomas werd opgesteld. En nog steeds geeft deze indeling heel veel ondersteuning aan onze gesprekken. Het laat zien hoe we in conflictsituaties proberen het conflict tot een einde te brengen. En waarom dat vaak niet goed gaat. Ook deze sheet maakt deel uit van onze 10 tips bij conflictbeëindiging. Bestel hem via de buttonbalk.

Kunt u ook zakelijke mediation gebruiken?

 

Contact met Masters in Conflict »