Menu

Geen klassieke mediation

Conflictbemiddelaar, de best denkbare werkvorm voor een reële uitweg.

Te vaak blijken mediationtrajecten in Nederland nodeloos lang te duren. Dat heeft alles te maken met de regelgeving en voorschriften rondom mediation. Veel conflicten zijn goed op te lossen met goede gespreksvoering, tijd en/of geduld. Door mensen, die hun vak verstaan. Heeft u binnen uw organisatie last van een conflict dat maar blijft sluimeren? En dat steeds weer oplaait? Of wilt u dit juist voorkomen? Dan is het tijd om Masters in Conflict te bellen.

conflictbemiddelaar masters in conflict
  • Geen langdurige mediation, maar snel naar een goed resultaat
  • Sterk, krachtig en oplossingsgericht
  • Conflicten zijn duur, dat kan echt anders!
  • Zet negatieve energie om naar positieve energie

Oplossingsgerichte conflictbemiddelaar

De kracht van conflictbemiddelaar Masters in Conflict ligt in het vermogen om altijd meerdere kanten te zien bij een conflict. Het is nooit alleen juridisch of alleen persoonlijk. Masters in Conflict behandelt conflicten met een multifocale bril: juridisch-psychologisch-bedrijfskundig. Leo Blokland en Sieds Rienks hebben een internationale opleiding en ervaring in elk van deze aspecten en zijn als duo goed op elkaar ingespeeld. Bovendien zijn zij gericht op een hoog tempo door middel van een oplossingsgerichte interventie.

Onze benaderingswijze (SolutionFocus) wordt zeer uitgebreid beschreven in het eerste en tweede blog. Dagelijks merken wij de resultaten daarvan: minder spanning, meer openheid, meer begrip, meer duurzaamheid.

Business mediation driehoek

Conflicten kosten negatieve energie Ontwikkel nieuwe energie door positieve interventie

Respect en integriteit Onafhankelijk en objectief; maar zeer persoonlijk

Niet doortobben maar oplossen Direct werken aan de beëindiging van het conflict

Snel en resultaatgericht; minder kosten Vlot beschikbaar, hoog tempo, goed resultaat

Werkwijze conflictinterventie in 6 stappen:

  • …Start met gratis uitgebreid adviesgesprek op korte termijn
  • …Persoonlijk verhelderingsgesprek met elke betrokkene (soms meerdere gesprekken)
  • …Realiseren van een oplossingsgerichte setting voor gesprek en dialoog (platform)
  • …Analyse van onderliggende stukken en correspondentie
  • …Voorbereiden en bespreken van advies met betrokkenen
  • …Evaluatie en eventuele vervolgstappen vastleggen

de oplossingsroute

Onderweg naar jullie resultaat!

Halve oplossingen zijn slechte oplossingen. Voorafgaand aan de afsluiting willen we dan ook overtuigd zijn dat de lucht nu echt geklaard is of kan worden, zodat een nieuw conflict voorkomen wordt. Een goede en integere beëindiging doet recht aan alle betrokkenen. Wij willen dat beiden met opgeheven hoofd verder kunnen in de te kiezen oplossingsroute.

De conflictbemiddeling resulteert dan ook vaak in het voortzetten van de samenwerking. Soms wordt dat echter niet bereikt en zoeken we naar verstandige beëindigingsroutes. Ook dan willen we een voor alle partijen bevredigend resultaat. Geen slachtoffers en geen ongelijke behandeling. Onze integriteit en onafhankelijkheid blijven centraal staan. Voor alle betrokkenen, helder, duidelijk en duurzaam.

oplossingsroute van de conflictbemiddelaar

Heeft u ook behoefte aan een onpartijdige, zakelijke conflictbemiddelaar?