Menu

Nabeschouwing

Voor onze evaluatie hebben Willem en Frenk gevraagd hoe zij terugkijken en welk cijfer zij ons geven na de interventie. Willem zit er inmiddels heel rustig bij, als we hem de vraag stellen hoe hij terugkijkt. Hij geeft aan, dat er een last van hem is afgevallen. Dat voortdurende gebrek aan waardering en erkenning voor zijn streven naar stabiliteit en soliditeit is op de één of andere manier omgeslagen. Er is juist het besef ontstaan dat je voor vernieuwing buffers nodig hebt en niet alleen op het “gaspedaal” kunt drukken.

Een simpel maar treffend incident deed zich overigens voor in de afgelopen week, toen huisbank RABO kwam vragen naar de solvabiliteit en ook zorgen uitsprak over de liquiditeit. Op een aantal issues was in hun eigen analyse de positie verslechterd. Het was toen meer dan helpend om te merken dat dat niet meer werd afgedaan als een “klusje voor de boekhouding” maar als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van directie, finance en sales.

En het was nog mooier, dat er inmiddels een goed bedrijfsplan lag voor de komende periode en een aanzet voor de planning over twee jaar. Gedegen en ook pro-actief. Willem is daarmee echt weer terug in het bedrijf en participeert voluit mee. Maar de eerlijkheid is óók dat hij bij de directie heeft aangekaart om op termijn wat meer in de luwte te gaan en een veelbelovende junior op de afdeling op te leiden tot eindverantwoordelijke. Willem geeft onze interventie zelfs een 9,5, terwijl hij van nature nooit hoge scores geeft!

goede beoordeling interventie

“Maar de discussie daarover kan
nu ook echt plaatsvinden.”

Frenk kijkt helemaal tevreden. Er gaat geïnvesteerd worden, de marketingafdeling mag de stagiaire een tijdelijk contract geven en er is ruimte voor wat data-analyse en PR -actie. Daar staat tegenover dat hij ook te horen heeft gekregen dat veranderen niet altijd all-in-one gaat, maar dat steeds nieuwe ruimte ontstaat als de piketpaaltjes ook echt zijn gepasseerd. Hij voelt zich daar goed bij: presteren biedt
ruimte, zo simpel is het. Maar de discussie daarover kan nu ook echt plaatsvinden.

Laatst kwam een headhunter langs voor een betrekking bij een andere firma. Hij heeft het laten lopen. De leercurve die hij nu gaat doormaken (afstemmen, paaltjes slaan, gerichte actie, beter communiceren) mag nog wel even de tijd krijgen. En daarmee wordt hij ook weer een betere partij op de arbeidsmarkt. Frenk schrikt van zijn eigen enthousiasme als hij ons een 10 geeft.

Hij kijkt terug en denkt dat hij in de beginfase “ongelooflijk stom” is geweest. We geven hem mee, dat conflicten in fases komen en in fases ook weer worden opgelost. In één van onze gesprekken hadden wij hem voorgehouden: “if you want to go fast, go slow”. Hij realiseert zich nu dat een teveel aan “oeps!” versnelling en vooruitgang juist tegenhoudt.

“Ook zonder formele mediation en zonder juridische fijnslijperij
zijn de verhoudingen weer op orde…”

Leo en ik kijken ook terug. De verhoudingen zijn hersteld en onze opdrachtgever is tevreden. We horen de medewerkers roepen dat ook de sfeer bij meetings en op kantoor ingrijpend is verbeterd. Ieder maakt zich op voor de grote toekomstverkenning waar Jos Claessens (Bewust Leiderschap) van Brainprofs.com de company gaat helpen met de vertaalslag naar strategie en executie.

Op termijn gaan ze ook de slag maken naar systemen voor voortdurende verbetering. Het voelt goed. Ook zonder formele mediation en zonder juridische fijnslijperij zijn de verhoudingen weer op orde, ligt er de start van een goed plan voor de toekomst. Het traject is spannend geweest, maar het heeft echt resultaat gehad. Ze komen er wel!

In technische termen (vanuit ons perspectief) was de geleide confrontatie ( tip 5 en tip 6>link plaatsen) het lastigst. Het wantrouwen was nog groot,  een positieve toekomst ver weg, Het had kunnen knappen, maar dat gebeurde gelukkig niet. Juist die interventie (luisteren naar elkaar, maar interveniëren alleen door ons) heeft de doorbraak geleverd die we nodig hadden.

doorbraak interventie conflict

Maar ook de consequent intermenselijke, bedrijfsmatige insteek heeft goed geholpen. Het verbinden van finance en sales in de marketinginspanningen bleek een prima vondst van hen beiden in de oplossing. De juridische invalshoek hebben we dit keer alleen maar nodig gehad voor onze pre-analyse (stukken, correspondentie, functieomschrijving). Heel vaak hebben we die wel nodig, maar dit keer toch duidelijk minder.
Zo zie je maar weer, elke situatie is anders!

Wil je alle 10 tips digitaal van ons ontvangen?

Disclaimer

Bovenstaande beschrijvingen komen niet overeen met een werkelijk voorval.  Cliënten mogen bij ons rekenen op volstrekte geheimhouding. De voorbeelden illustreren onze ervaringen bij interventies, maar elke overeenkomst met werkelijke gebeurtenissen berust op toeval.