Menu

Het bedrijf, hoe verder?

Het is duidelijk dat het conflict tussen Willem en Frenk echt wonden heeft geslagen in de organisatie. Er is grote verwijdering ontstaan tussen binnendienst en buitendienst, er is onbegrip en er is geen vertrouwen in een goede afloop.

Ook op het niveau van de directie en de RvC is er sprake geweest van stevige zorg. Niet voor niets waren we ingehuurd om een einde te maken aan het conflict. Dit kon niet langer, de MT’s waren weinig constructief en allerlei aanzetjes tot verbetering hadden steeds gefaald.

Leo heeft in een eerdere fase van de conflictinterventie diepgaand onderzoek gedaan naar de organisatie. We besluiten, na ruime en diepgaande consultatie met de directie en de RvC tot een drietrapsraket. Daarbij maken we ook gebruik van onze bedrijfskundige kennis en visie.

“We maken in een soort interview duidelijk,
dat we stoppen met het conflict zoals dat er was.”

Allereerst geven wij aan, dat er wellicht reden is voor een heroverweging van de nu wel erg harde scheiding tussen binnen- en buitendienst. We gaan stevig sudderen met een aantal mensen over het vormgeven van Change in de Organisatie en vragen aan het bedrijf BrainProfs Solutions for Change om dit op een participatieve, oplossingsgerichte wijze te begeleiden.

Bovendien is er behoefte aan een lange termijn visie. Het bedrijf heeft sinds kort weer de wind in de rug, er wordt goed verkocht. En toch voelt iedereen dat er nog kwetsbaarheid is, te weinig stabiliteit. De missie (de gedeelde waarden) zijn eigenlijk ook niet goed gedeeld.

We starten echter met Willem en Frenk met een nieuwsbrief uit over ons proces. We maken in een soort interview duidelijk, dat we stoppen met het conflict zoals dat er was. We gaan in Jip en Janneke termen vertellen waar we aan gewerkt hebben, wat we gedaan hebben en hoe we er nu in staan. Willem en Frenk vinden dit een heel goed idee. Hun mogelijk gezichtsverlies is – schijnbaar ineens-  omgezet in kracht en zelfvertrouwen.

“We constateren dat de veerkracht
aan het toenemen is.”

De derde trap is dat we samen met de directie, Willem en Frenk en de begeleider van BrainProfs een dag houden over de wenselijke toekomst van de organisatioe. We geven gelegenheid tot spuien , maar slagen er ook steeds in de bezwaren om te zetten in wensen voor een gewenste toekomst.

Hierboven hebben we al gesteld dat we in gesprek waren met de directie. Ze zijn zo tevreden over onze werkwijze dat ze samen met ons nog eens extra willen werken aan betere vergadertechnieken en we constateren dat hun werkwijze inmiddels al weer “outdated” is. Dat kan anders, slimmer, digitaler. En bovenal: opener, communicatiever, waarderender.

We constateren dat de veerkracht aan het toenemen is. Er is weer lucht en ruimte voor positieve interactie. Meningsverschillen kunnen worden uitgepraat zonder dat dit tot conflicten leidt.

Wil je alle 10 tips nu al direct van ons ontvangen?

Disclaimer

Bovenstaande beschrijvingen komen niet overeen met een werkelijk voorval.  Cliënten mogen bij ons rekenen op volstrekte geheimhouding. De voorbeelden illustreren onze ervaringen bij interventies, maar elke overeenkomst met werkelijke gebeurtenissen berust op toeval.