Menu

En hoe werken jullie nu echt?

Onze werkwijze

Natuurlijk is er niet één werkwijze, één methode, één vorm, die altijd werkt en altijd resultaat heeft. En toch hebben we in de afgelopen jaren gemerkt dat Masters in Conflict een werkwijze heeft gevonden, waar onze cliënten tevreden over zijn en voldoende snelheid genereert om het conflict ook daadwerkelijk te kunnen beëindigen. Afhankelijk van de afspraken die we daarover maken kunnen we vaak al in twee weken tot een goed resultaat komen !

Werkwijze zakelijke geschillen

Intakeproces

Vanzelfsprekend besteden we ruime aandacht aan een goede intake. Wie de boeken van Nobelprijswinnaar Kahneman kent ( Daniel Kahneman: ‘ons feilbare denken’) weet dat wat wij zien, niet altijd is wat we zouden kunnen of moeten zien. In onze intake zoeken we dan ook naar het verhaal àchter het verhaal, willen we weten waar we in de vervolgfase beter en dieper naar moeten kijken. Dat zijn vaak psychologische en emotionele processen, maar ook strategische meningsverschillen of opvattingen vanuit identiteit of visie.

Vervolgfase

In de vervolgfase starten we vrijwel altijd met een individuele fase.  Soms doen we dat samen, soms alleen met één van de spelers apart. We zoeken naar ervaringen, opvattingen, competenties, en vooral ook naar de beelden van de toekomst. En we kijken ook naar de juridische en bedrijfskundige ankerpalen in het proces. In de tweede fase komen partijen weer bij elkaar met een duidelijke regiefunctie aan onze kant. We willen er immers alles aan doen om het conflict te beëindigen en een nieuwe, betere verhouding mogelijk te maken.

Methode Solution Focus

Onze houding in het proces heeft alles te maken met onze keuze voor de Solution Focus benadering als krachtige en stevige tool voor het bereiken van mogelijkheden en oplossingen. In een apart nieuwsblog kunt U onze internationale presentatie lezen bij het World Congress 2017 in Frankfurt  ( zie onder blogs) .  Kort samengevat zijn dit de belangrijkste aspecten van onze Solution Focus benadering:

  • Bevorderen van positieve interactie
  • Respectvol, luisterend, integer
  • Niet terugkijken, vooral vooruitkijken
  • Bevorderen van een goed platform voor overleg
  • Sterk en krachtig, oplossingsgericht

Eindfase

Helaas is dit in de Nederlandse praktijk de fase waar de minste aandacht voor is. Men is al lang blij, dat de verhoudingen weer enigszins zijn rechtgetrokken en de grootste kou uit de lucht is. Uit ervaring weten we, dat dat vaak naïef is. Ook in deze fase bieden we vaak nog ondersteuning. In de verhoudingen, de juridische verankering, de hiërarchieke vormgeving.

Evaluatie

Vanzelfsprekend besteden we de vereiste aandacht aan een goede evaluatie. We kijken met betrokkenen of opdrachtgevers terug. Daar hoort een NPS Score bij ( Masters in Conflict haalde nooit lager dan een 8 !) , maar nog veel meer de reflectie op omgeving en gedrag. Deze evaluatie wordt dan ook vaak door iedereen zeer gewaardeerd !

Géén mediation !

Wij kunnen het niet genoeg benadrukken, wat wij doen is géén mediation. Ook al zijn we uitstekend in mediation opgeleid, wij hebben de eigenzinnige keus gemaakt niet als mediator het gesprek aan te gaan. Wij ervaren de Nederlandse werkwijze als knellend, langdurig en zelden oplossingsgericht. Wij willen een oplossing bereiken die door partijen als bevredigend wordt ervaren en recht doet aan de situatie. De geforceerde onafhankelijkheid, de vaak schrijnende effecten van neutraliteit zijn voor ons reden de keuze te maken, zoals wij die hebben gedaan. Soms is confrontatie gewoon nodig en verhinderen de mediation-richtlijnen een stevige opstelling.

Wilt u weten hoe we dit voor u kunnen doen?