Menu

Mediation, te vaak onjuist gebruikt!

Van overlegmodel naar containerbegrip

Ooit kwam mediation in Nederland. Aangewaaid via de Harvard Business School kwam een overlegmodel tot stand, waarbij op onafhankelijke wijze conflicten, echtscheidingen of zakelijke geschillen konden worden overbrugd. En langzamerhand werd mediation in Nederland een containerbegrip, waarbij de betrokken partijen zich vaak nog maar zelden in de uitkomst konden herkennen.

Schijnoplossingen?

In de afgelopen jaren hebben we in de juridische praktijk veel voorbeelden gezien van een verkeerde opvatting over mediation. De betrokken cliënten werden langs gortdroge protocollen, afspraken en vooral belangen geleid om uiteindelijk te komen tot een voor partijen zelden herkenbare oplossing. Heel vaak werden het zelfs schijnoplossingen.

Gerichte snellere aanpak

Wij hebben de overtuiging, dat het sneller, eerlijker en rechtvaardiger kan. Met betere oplossingen en herkenning voor beide betrokken partijen. Dat kost minder tijd, minder geld en voor alles minder energie. Zo gaan wij in de eerste twee weken al op zoek naar de goede diagnose en komen we met een gericht advies. We kijken naar de stukken en vooral ook voeren we gesprekken met de betrokkenen. We weten wat er speelt en komen met een gerichte aanpak, helpend aan wat beide partijen en ieder afzonderlijk nuttig vinden.

Wellicht overbodig, maar toch echt heel erg belangrijk is de intensieve en verplichte inzet van de betrokkenen inclusief de verantwoordelijk leidinggevenden, aandeelhouders of commissarissen.  Wij kunnen dit hoge tempo alleen maar waarmaken als we een vrije en ruime tijdsinvestering van de meest betrokkenen hebben. En een helder mandaat. Reeds in de intakefase maken we hier heel heldere afspraken over. Wij benutten dit tijdsaspect ook als deadline in onze methodiek.

Mediation gerichtere aanpak

Mediation volgens ons

En als ook dan nog blijkt, dat een onafhankelijke toetsing, bemiddeling of mediation nodig is, dan kan dat. Maar als we kansen zien op de juiste interventie doen we dat ook. Helder en duidelijk, zonder tijdverlies. We halen geen oude koeien uit de sloot, we doen niet aan diepgravende analyse, we gaan niet in op wraakneigingen van de ander. We koersen af op resultaat, bevredigend en eerlijk, transparant en zonder verlies van tijd of tempo. Geen protocollair gedoe, geen enorme set van afspraken, maar open en integer, met zicht op beide partijen. Dat is mediation voor ons. Aan U de keus! 

  • Helder en duidelijk
  • Geen oude koeien uit de sloot
  • Niet terugkijken, vooral vooruitkijken
  • We koersen af op resultaat
  • Zonder tijdsverlies of tempo
  • Open en integer
Wilt u weten hoe we dit voor u kunnen doen?